Tytuł Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2019 dla WTCh