Godziny rektorskie 11.10.2019

W dniu 10 października 2019 r. Prorektor ds. Kształcenia ustanowił godziny rektorskie od 08.00 do 15.00 dla zajęć zaplanowanych przez Centrum Języków i Komunikacji w związku z organizowanym Seminarium metodycznym w CJK.