BioOrg 2019: III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów

7 grudnia 2019 r. w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej odbędzie się III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów BioOrg 2019.

Sympozjum skierowane jest do naukowców, których tematyka badawcza koncentruje się wokół chemii bioorganicznej i organicznej oraz zagadnień związanych z biomateriałami.

Ma ono na celu: przedstawienie dotychczasowych osiągnięć naukowych, poszerzenie wiedzy, nawiązanie kontaktów ze środowiskiem naukowym.

W programie przewidziane są 3 sekcje:

chemii organicznej,
bioorganicznej,
biomateriałów i nanomateriałów.
Materiały opublikowane będą w elektronicznej książce abstraktów z numerem ISBN.

Uczestnictwo w sympozjum jest bezpłatne.

Szczegóły na stronie: www.bioorg.put.poznan.pl