29 i 30 kwietnia oraz 23 maja 2019 r. dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych