Zmarł mgr inż. Bernard Hoja

30 stycznia 2019 roku zmarł w wieku 89 lat mgr inż. Bernard Hoja długoletni pracownik Politechniki Poznańskiej. Pracę podjął 15.04.1950 r. w Wyższej Szkole Inżynierskiej,
na emeryturę przeszedł 31.12.1994 r. Przez ostatnie lata pracy związany był z Zakładem Chemii Fizycznej Wydziału Technologii Chemicznej.
Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w piątek 8 lutego 2019 roku o godz. 11.30
w kościele pw. św. Wawrzyńca przy ul. Przybyszewskiego 30 w Poznaniu.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godzinie 13.10 na cmentarzu Junikowo.