Dr hab. inż. Karolina Wieszczycka koordynatorem w projekcie NAWA

Politechnika Poznańska uzyskała środki na realizację projektu pt. "Nowe nośniki w systemie HF do selektywnego wydzielania jonów metali szlachetnych ze źródeł odpadowych" w ramach Programu wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską. Projekt jest współfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Koordynatorem projektu jest dr hab. inż. Karolina Wieszczycka

Więcej informacji na stronie https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna#wymiana-bilateralna-pom...