Grant Miniatura dla dr inż. Anny Sygudy

Dr inż. Anna Syguda otrzymała finansowanie z projektu Miniatura na badania pt: "Esterquaty zawierające dikambę w podsatawniku estrowym kationu jako nowe
potencjalne herbicydy selektywne".

Gratulujemy!