Laureaci w projekcie stażowym NAWA

Doktoranci naszego Wydziału mgr inż. Artur Jędrzak, mgr inż. Damian Krystian Kaczmarek i mgr inż. Mateusz Szczygiełda zostali zakwalifowni do projekcie NAWA „Współpraca PUT-UTS akceleracją rozwoju naukowego”. Projekt był realizowany na University od Technology Sydney w dniach 22.11-8.12.2018 r.  Promotorami doktorantów są profesorowie Teofil Jesionowski, Juliusz Pernak, Krystyna Prochaska.

Gratulujemy!