Nasi stypendyści w Programie im. Bekkera

Dr inż. Paweł Jeżowski oraz dr inż. Marcin Wysokowski - pracownicy naszego Wydziału, otrzymali stypendia wyjazdowe w Programie im. Bekkera. Więcej informacji znajduje się na stronie Programu

Laureatom gratulujemy!