Zmarła Prof. dr hab. Lubomira Broniarz-Press

Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej z głębokim smutkiem zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2018 roku zmarła

ś†p

Prof. dr hab. Lubomira Broniarz-Press

 

nauczyciel akademicki w Politechnice Poznańskiej, wychowawca wielu pokoleń inżynierów chemików,

wybitny uczony i specjalista w dziedzinie inżynierii i aparatury chemicznej i procesowej,

w latach 1994 – 2016 kierownik Zakładu Inżynierii i Aparatury Chemicznej

 

Uroczystości pogrzebowe śp. Profesor Lubomiry Broniarz-Press rozpoczną się 8 września 2018 r. mszą świętą o godzinie 10.00 w kościele św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu.

Po jej zakończeniu odbędzie się pogrzeb na cmentarzu parafialnym.

 

 

 

Prof. dr hab. Lubomira Broniarz-Press urodziła się 13 maja 1946 roku w Poznaniu. Była absolwentką Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała kolejno stopień magistra chemii (1969) i magistra fizyki (1971). Tematem jej rozprawy doktorskiej (1977), było: „Badanie wpływu szorstkości powierzchni na wnikanie masy w fazie ciekłej”. Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie inżynierii chemicznej uzyskała na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (12 października 1993). Tematem jej rozprawy habilitacyjnej była „Intensyfikacja procesów wymiany metodą pasywnej turbulizacji strugi”. Decyzją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego otrzymała tytuł profesora w dniu 23 grudnia 2010 roku. 

Działalność naukowa Profesor Lubomiry Broniarz-Press koncentrowała się na intensyfikacji procesów wymiany ciepła i masy, analizie przepływu płynów nienewtonowskich i wielofazowych w rurociągach, spływie filmowym cieczy po powierzchniach płaskich i cylindrycznych, mieszaniu układów wielofazowych, rozpylaniu cieczy nienewtonowskich i automatyzacji procesów technologicznych.

Profesor Lubomira Broniarz-Press była autorką i współautorką ponad czterystu publikacji naukowych, wielu monografii i rozdziałów w monografiach naukowych, była promotorem kilkunastu rozpraw doktorskich. Czterech wypromowanych przez Nią doktorów uzyskało stopień doktora habilitowanego.