Artykuł z IF: 21.615 (2018)

Artykuł naszych pracowników (dr inż. Krzysztof Fic, mgr inż. Anetta Platek, mgr inż. Justyna Piwek, prof. dr hab. Elzbieta Frackowiak) ukazał się w Materials Today, IF = 21.615 (2018).

Link do artykułu https://doi.org/10.1016/j.mattod.2018.03.005