Wyniki konkursów NCN

Laureaci projektów NCN na Wydziale Technologii Chemicznej:

OPUS 14
Biodegradacja pochodnych nitrofuranu przez bakterie środowiskowe - od szlaków metabolicznych po zmiany w proteomie i genomie
dr hab. inż. Ewa Kaczorek, prof. nadzw.

Nowa generacja jonożeli: materiały polimerowe tiol-en/ciecz jonowa otrzymywane in situ metodą fotopolimeryzacji
prof. dr hab. inż. Ewa Krystyna Andrzejewska

Zaawansowane platformy hybrydowe MxOy/biopolimer do biosensorów enzymatycznych. Projektowanie, charakterystyka i zastosowanie
prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

Nowe specjalistyczne sorbenty do usuwania metali
dr hab. inż. Karolina Wieszczycka

PRELUDIUM 14
Wpływ warstwy poliuretanowej kowalencyjnie związanej z warstwą diazoniową na powierzchni zmodyfikowanego stopu tytanu (Ti6Al4V) na jego właściwości fizykochemiczne i mechaniczne
mgr inż. Mariusz Piotr Sandomierski

Badania nad ograniczeniem hydrolizy borowodorku w nowoczesnym ogniwie paliwowym typu DBFC
mgr inż. Małgorzata Graś