Zaproszenie

 

Szanowni Państwo,

Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa na obchody 50-lecia swojej działalności oraz na „X Poznańską Konferencję Naukową: Chemia – Nauka i Przemysł”. Konferencja jest organizowana wspólnie przez Wydział Technologii Chemicznej PP, Odział Poznański Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenia te  odbędą się w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2018 roku, w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej oraz w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej.

            Obchody Jubileuszu Wydziału wpisują się w obchody 100-lecia Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Poznaniu, które przypada w roku 2019. Kształcenie techniczne na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej zapoczątkowane zostało w 1968 roku wraz z jego powołaniem i jest realizowane do dnia dzisiejszego w ramach trzech kierunków studiów, odpowiadających zapotrzebowaniu środowiska gospodarczego. Minione 50 lat to okres ciągłego rozwoju, poszukiwania i podejmowania wyzwań stawianych przez naukę
i przemysł Poznania i Regionu. W tym czasie nastąpiły  znaczące zmiany. Powstały nowe firmy chemiczne oraz centra badawcze, imponującej rozbudowie uległa baza aparatury. Rozwinęły się metody transferu wiedzy i technologii z instytucji naukowych do przemysłu. Wydział przebył długą drogę od skromnych laboratoriów rozrzuconych w różnych miejscach Poznania do nowoczesnego Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej,
z silną kadrą akademicką oraz wysoką pozycją w rankingach naukowych.

Jedną z form poszukiwań nowych trendów w nauce i przemyśle są tradycyjne Poznańskie Konferencje Naukowe Chemików, integrujące przedstawicieli środowiska gospodarczego oraz naukowego. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich chemików, przedstawicieli nauk pokrewnych i środowiska przemysłowego. Program naukowy konferencji obejmuje wykłady plenarne, komunikaty ustne, sesję posterową w trzech multidyscyplinarnych sekcjach, a także specjalną sesję dla przedsiębiorstw chemicznych oraz firm prezentujących  aparaturę naukowo-badawczą.

            W sobotę 1 grudnia zapraszamy absolwentów, pracowników oraz wszystkich sympatyków Wydziału na sesję poświęconą wydziałowym wspomnieniom i prezentacjom stanu obecnego, zakończone wieczornym spotkaniem towarzyskim.

            Szczegóły dotyczące obchodów i konferencji znajdą Państwo na stronie 50wtch.put.poznan.pl.

 

                                                                                   Dziekan WTCh PP

                                                                      dr hab. inż. Krzysztof Alejski, prof. nadzw.