Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Piotrowskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Piotrowskiej na temat: „A study of potential toxic effects of designed ionic liquids on bacterium Pseudomonas putida and embryos of the Zebrafish (Danio rerio) as model organisms” („Badanie potencjalnych efektów toksycznych wybranych cieczy jonowych z zastosowaniem bakterii Pseudomonas putida i embrionów danio pręgowanego (Danio rerio) jako organizmów modelowych”)
odbyła się dniu 6 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali 101C, I piętro,

w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej, ul. Berdychowo 4 w Poznaniu

Promotor: dr hab. inż. Bogdan Wyrwas
Drugi promotor: dr. rer. nat. Hermann J. Heipieper, Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Lipsk

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja I1.32 MB
PDF icon Recenzja II2.56 MB
PDF icon Streszczenie523.07 KB
PDF icon Ogłoszenie560.6 KB