Rekrutacja na studia II stopnia

Zakończenie elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych 09.02.2018 r. (piątek).

Rozmowa kwalifikacyjna na studia II stopnia odbędzie się 13.02.2018 (wtorek) godz. 9:00-14:00.