Stypendium Miasta Poznania dla mgr inż. Aleksandry Wojciechowskiej

Doktorantka naszego wydziału, mgr inż. Aleksandra Wojciechowska jest tegoroczną laureatką Stypendium Miasta Poznania. Nagrodzone zostały wybitne osiągnięcia naukowe doktorantki i całokształt pracy badawczej nad syntezą nowych, selektywnych oraz tanich ekstahentów kompleksujących jony metali z roztworów wodnych.