BioOrg 2017: II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów

 

2 grudnia 2017r. w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej odbędzie się II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów  BioOrg 2017.

Sympozjum skierowane jest do studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych, których tematyka badawcza koncentruje się wokół chemii bioorganicznej i organicznej oraz zagadnień związanych z biomateriałami.

Ma ono na celu: przedstawienie dotychczasowych osiągnięć młodego naukowca, poszerzenie wiedzy, nawiązanie kontaktów ze środowiskiem naukowym.

W programie przewidziane są cztery sekcje:

  • chemii organicznej,
  • bioorganicznej,
  • biomateriałów i nanomateriałów,
  •  separacja biocząsteczek.

Materiały opublikowane  będą w elektronicznej książce abstraktów z numerem ISBN.

Uczestnictwo w sympozjum jest bezpłatne.

Szczegóły na stronie: www.bioorg.put.poznan.pl