Grant ERC dla dr inż. Krzysztofa Fica

Dr inż. Krzysztof Fic został laureatem prestiżowego grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC Starting Grant. Na realizację 5-letniego projektu pt.„If immortality unveil…'– development of the novel types of energy storage systems with excellent long-term performance” IMMOCAP przyznano dofinansowanie w wysokości prawie 1,4 mln Euro.

Nagrodzony projekt zakłada przeprowadzenie nowatorskich badań związanych z mechanizmami starzenia systemów magazynowania i konwersji energii, a także zaprojektowanie nowych układów o zdecydowanie lepszej trwałości i parametrach użytkowych.

Dr inż. Krzysztof Fic jest jednym z czterech Polaków, którzy uzyskali dofinansowanie w ostatniej edycji konkursu ERC Starting Grant. To pierwszy projekt ERC Starting Grant, który będzie realizowany na poznańskiej uczelni. 

Więcej informacji na stronie internetowej konkursu ERC Starting Grants 2017.