Grant dla dr inż. Katarzyny Dopierały

29 sierpnia br. Narodowe Centrum Nauki opublikowało kolejną listę laureatów w konkursie MINIATURA 1. Wśród laureatów znalazła się Pani dr inż. Katarzyna Dopierała z projektem "Badanie mechanizmu powstawania i działania kompleksów typu HAMLET". Celem niniejszego projektu jest przeprowadzenie badań wstępnych dotyczących możliwości wytworzenia na granicy faz woda/powietrze i przeniesienia na ciało stałe kompleksów typu HAMLET.

Serdecznie gratulujemy!