mgr inż. Daria Czuryszkiewicz laureatką Diamentowego Grantu

Mgr inż. Daria Czuryszkiewicz - tegoroczna absolwentka studiów II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna otrzymała Diamentowy Grant w kwocie dofinansowania 124300zł na badania na temat: "Ciecze jonowe pochodzenia naturalnego z anionem tryptofanu". Absolwentka prowadziła badania naukowe w Zakładzie Technologii Chemicznej a promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak.

Gratulujemy!