Zaproszenie na seminarium "Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej"

Zapraszamy do wzięcia udziału w Seminarium „Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej” (PAIC 2017) organizowanego przez Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się dnia 23 czerwca 2017 roku na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

Seminarium “Praktyczne Aspekty Inżynierii Procesowej” ma na celu rozpowszechnienie szeroko rozumianej “inżynierii chemicznej” wśród młodych ludzi, głównie studentów i doktorantów, ale również pracowników uczelni wyższych. Seminarium obejmować będzie zagadnienia inżynierii chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań aplikacyjnych wyników badań obejmujące m.in.:

  • właściwości reologiczne płynów i układów złożonych,
  • mieszanie,
  • rozdział mieszanin,
  • przepływy jedno- i wielofazowe,
  • reaktory,
  • procesy przenoszenia pędu, ciepła i masy oraz ich intensyfikacja,
  • projektowanie i modelowanie procesów i aparatury chemicznej,
  • pomiary i kontrola procesów,
  • inżynieria procesów ochrony środowiska,
  • pozostałe zagadnienia z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej.

Więcej informacji o seminarium znajduje się na www.paic2017.put.poznan.pl.