60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

W dniach od 17 do 21 września bieżącego roku odbędzie się 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (http://www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/). Będzie to kolejne coroczne spotkanie naukowe chemików i biochemików polskich pracujących w ośrodkach naukowych, na uczelniach oraz w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

Tegoroczny Zjazd będzie również ważnym elementem obchodów 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej – Curie. Najważniejszym celem Zjazdu jest szeroko pojęta wymiana doświadczeń, myśli naukowej, nawiązanie i podtrzymanie współpracy między ośrodkami naukowymi, integracja środowiska naukowego. Spotkają się na nim doświadczeni i znani naukowcy oraz młodzi ludzie zajmujący się szerokim wachlarzem dyscyplin, od badań podstawowych do ważnych, szeroko zakrojonych prac użytkowych i aplikacyjnych, chemicy teoretycy oraz pracujący w laboratoriach i w przemyśle. Zjazd będzie także doskonałą okazją do uzupełnienia i pogłębienia wiedzy poprzez zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami współczesnej chemii. Szczególny charakter jubileuszowego 60 Zjazdu zostanie podkreślony przez organizację specjalnej sekcji poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie, ponadto w czasie samej konferencji wyświetlane będą filmy o zastosowaniach osiągnięć Noblistki – autorstwa laureatów konkursu ogłoszonego przez Sekcję Dydaktyki PTChem. Zaplanowano również sesję specjalną, związaną z 70-leciem Oddziału Wrocławskiego PTChem pt. „Pionierzy wrocławskiej chemii” oraz dyskusję panelową dotyczącą omówieniu możliwości współpracy pomiędzy światem nauki, a przemysłem. Ponadto zorganizowane zostaną dwie sesje tematyczne poświęcone profesorom Lucjanowi Sobczykowi oraz Jackowi Młochowskiemu – nestorom wrocławskiej chemii.

 

 

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Plakat7.93 MB