Konkurs na pracę inżynierską

Politechnika Poznańska i Veolia Energia Polska ogłosiły Konkurs na najlepszą Pracę Inżynierską o tematyce energetycznej zaprezentowaną w roku akademickim 2016/2017. Celem konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów Politechniki Poznańskiej efektywnością energetyczną, szczególnie obszarem związanym z produkcją ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu oraz ich dystrybucją.
Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie autorzy prac inżynierskich z dziedziny energetyki, obronionych w roku akademickim 2016/2017 na Politechnice Poznańskiej.