Postępowanie habilitacyjne dr inż. Mariusz Walkowiak