Stypendium doktoranckie w ramach projektu badawczego OPUS 9