Plan wykładów "Praktyczne aspekty procesów przemysłowych"