Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Jeżowskiego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Jeżowskiego

na temat: „Lithium-ion capacitors based on in-situ pre-lithiation of the graphite electrode from a composite positive electrode”

(„Kondensator litowo-jonowy oparty na pre-litowaniu in-situ elektrody grafitowej z dodatniej elektrody kompozytowej”).

odbyła się dniu 8 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali 101C, I piętro,

w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej, ul. Berdychowo 4 w Poznaniu

 

Promotor: prof. dr hab. François Béguin - Politechnika Poznańska

Załączniki: