Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Matuszak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Matuszak

na temat: „Analiza procesu rozpylania w inhalatorach medycznych”

odbyła się dniu 8 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali 101C, I piętro,

w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej,

ul. Berdychowo 4 w Poznaniu

 

Promotor: prof. dr hab. Lubomira Broniarz-Press - Politechnika Poznańska

Załączniki: