Nagroda za pracę magisterską dla mgr inż. Rafała Tomczaka

Pan mgr inż. Rafał Tomczak otrzymał nagrodę za pracę magisterską wykonaną w Zakładzie Chemii Organicznej Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej PP, pod kierunkiem pani dr inż Moniki Pietrzyńskiej, w konkursu im. Jerzego Habera.

Szczegółowe informacje na stronie IKiF PAN.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy!