59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

W dniach 19-23 września 2016 roku w Poznaniu odbędzie się 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego to spotkanie naukowe polskich chemików pracujących w ośrodkach naukowych, na uczelniach i w szkołach oraz w jednostkach przemysłowych: chemicznym i pokrewnych. Najważniejszym celem corocznych spotkań chemików jest wymiana doświadczeń i myśli naukowej oraz nawiązanie i podtrzymanie współpracy między ośrodkami. Uczestnikami zjazdów są zarówno doświadczeni i znani chemicy, jak i młodzi dopiero początkujący adepci tej dyscypliny nauki. Spodziewamy się również przybycia na to największe wydarzenie polskiej społeczności chemicznej, przedstawicieli przemysłu, co jest niezwykle istotne w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych dla wprowadzania innowacyjnych technologii chemicznych.

Miejscem obrad 59 Zjazdu PTChem będzie Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obrady będą toczyły się w 14 sekcjach tematycznych, którym towarzyszyć będą dwa mikrosympozja. Program zjazdu obejmuje zarówno wykłady plenarne, które wygłoszą wybitni uczeni, laureaci medali i nagród, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne oraz posterowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Zjazdu: http://ptchem2016.amu.edu.pl/