"Iuventus Plus" dla dr inż. Łukasza Klapiszewskiego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał kwotę 15 milionów zł na finansowanie projektów młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, w zakresie publikacji, o zasięgu międzynarodowym.

W V edycji konkursu wyłoniono 56 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 86 pkt.

Wśród nich pracownik naszego wydziału dr inż. Łukasz Klapiszewski.

W konkursie rozpatrzono 894 wnioski młodych naukowców.