Kolejny sukces młodych pracowników WTCh

Nagrody Naukowe Miasta Poznania

decyzją z dnia 23 maja 2016 otrzymali:

 

  • dr inż. Marcin Wysokowski (Politechnika Poznańska/Technologia chemiczna) za opracowanie w ramach pracy doktorskiej nowatorskiej biomimetycznej metody zaawansowanych nieorganiczno-organicznych materiałów chitynowych oraz ich wszechstronną charakterystykę fizykochemiczną i dyspersyjno-morfologiczną z uwzględnieniem potencjału aplikacyjnego
  • dr inż. Tomasz Rębiś (Politechnika Poznańska/Technologia chemiczna) za wyróżniające się osiągnięcia w pracy badawczej, dotyczącej syntezy i charakterystyki elektrochemicznej nowych bioorganicznych materiałów elektrodowych

 

Gratulujemy laureatom!

Załączniki: