Rekrutacja - studia I stopnia (inżynierskie)

Rekrutacja na studia I stopnia na rok akademickim 2019/2020 na Wydziale Technologii Chemicznej odbywa się na następujące kierunki:

- technologia chemiczna (więcej informacji o kierunku), także w języku angielskim "Chemical technology" (więcej o informacji kierunku)

- inżynieria chemiczna i procesowe (więcej informacji o kierunku)

- technologie ochrony środowiska (więcej informacji o kierunku)

- inżynieria farmaceutyczna (więcej informacji o kierunku)

Prowadzona jest centralnie i wszystkie informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie głównej Politechniki Poznańskiej.

Informacja dot. opłaty rekrutacyjnej znajduje się na stronie Politechniki Poznańskiej.

Prowadzona jest centralnie i wszystkie informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie głównej Politechniki Poznańskiej.

Informacja dot. opłaty rekrutacyjnej znajduje się na stronie Politechniki Poznańskiej.