2016-06-07: Studia doktoranckie: Rozliczenie roku 2015/2016

Do 30 czerwca 2016 należy złożyć komplet dokumentów w celu rozliczenia roku akademickiego. Dokumenty, które należy złożyć:

1. Indeks i karta zaliczeniowa (obowiązuje Doktorantów I,II,III i IV roku)
2. Sprawozdanie z prowadzonych zajęć dydaktycznych  (obowiązuje Doktorantów I,II,III i IV roku)
3. Plan badań na następny rok akademicki (obowiązuje Doktorantów I,II i III roku)
4. Opinia Promotora/Opiekuna naukowego (obowiązuje Doktorantów I,II i III roku)