Umiejętności Informacyjne - dodatkowy termin

Osoby, które z różnych względów nie zaliczyły zajęć z "Umiejętności informacyjnych" w obowiązującym terminie mają możliwość uzupełnienia zajęć w dniu:
Poniedziałek, 13.06.2016, godzina 18.00 - 19.30 (Biblioteka, sala 116, I. piętro).