Nowe władze dziekańskie WTCh

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje,

że podczas spotkania wyborczego w dniu 10 maja 2016r.

Dziekanem Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

na kadencję 2016-2020

został wybrany

dr hab. inż. Krzysztof Alejski, prof. nadzw.

 

 

Podczas spotkania wyborczego w dniu 31 maja 2016r. 

prodziekanem ds. studenckich została wybrana

dr hab. inż. Ewa Kaczorek,

 

prodziekanem ds. kształcenia został wybrany

dr hab. inż. Grzegorz Musielak, prof. nadzw.,

 

prodziekanem ds. nauki został wybrany

dr hab. inż. Mariusz Ślachciński