Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Kostrzewy

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Kostrzewy
na temat:
„Studies on the settling particles in micellar solution”
(„Badanie opadania cząstek w roztworach micelarnych”).

odbyła się w dniu 17 maja 2016 r. (wtorek) o godz.12:00
w sali 101C, I piętro Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,
ul. Berdychowo 4 w Poznaniu.

Promotor: prof. dr hab. Lubomira Broniarz-Press - Politechnika Poznańska
Kopromotor: Prof. Dr. rer. nat. Andreas Wierschem Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg