Rusza 16. edycja Nagród Naukowych POLITYKI!

 
Rusza 16. edycja Nagród Naukowych POLITYKI!
 
Startujemy! Do 19 czerwca 2016 r. przyjmujemy zgłoszenia młodych naukowców do konkursu o 5 stypendiów po 30 tys. zł i 10 nagród finałowych. Listę 15 finalistów opublikujemy 14 września, a już w październiku dowiemy się, do kogo stypendia trafią tym razem.
 
 
Nagrody Naukowe 2016: formularz zgłoszeniowy

Fundacja Tygodnika POLITYKA od 2001 roku prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI. Poprzez akcję prowadzoną na łamach tygodnika POLITYKA promujemy wartościowy wzór kariery na przekór popkulturowym trendom, akcentując intelekt i pracowitość, które niepostrzeżenie stały się walorami drugorzędnymi. Poszukujemy osób, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym. Nie zamykamy listy możliwych dokonań: może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Spośród setek kandydatur co roku wyłaniamy 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki. Piątka najlepszych otrzymuje Nagrodę Naukową – stypendium w wysokości 30 tys. zł – a pozostała dziesiątka nagrody finansowe. W ciągu piętnastu lat trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników tygodnika POLITYKA, którzy wpłacali na akcję 1%, Fundacja Tygodnika POLITYKA wsparła 257 naukowców kwotą ponad 5 mln 860 tys. zł.

Program stypendialny Fundacji Tygodnika POLITYKA zyskał uznanie, stał się rozpoznawalną marką, honorowaną jako pełnoprawne wyróżnienie naukowe, które młodzi naukowcy eksponują w swoich zawodowych życiorysach.

Nasza akcja stypendialna doceniana jest także przez instytucje i organizacje związane z edukacją i nauką. W 2012 roku redakcja POLITYKI otrzymała tytuł POPULARYZATORA NAUKI w VIII edycji konkursu organizowanego przez Polską Agencję Prasową i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – między innymi za prowadzenie Nagród Naukowych POLITYKI.

W roku 2013 Fundacja Tygodnika POLITYKA została laureatem konkursu DOBRE STYPENDIA w kategorii „Programy stypendialne firm” za organizację Nagród Naukowych POLITYKI. Otrzymała również od organizatorów konkursu (Fundacja Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności) nagrodę specjalną za wieloletnią i konsekwentną realizację programu, stanowiącego szczególny wkład w rozwój kapitału intelektualnego kraju.

*

Zasady ubiegania się o stypendium oraz wyłaniania laureatów określa Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Tygodnika POLITYKA, zatwierdzony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Stypendia Nagrody Naukowe POLITYKI otrzymuje pięciu naukowców reprezentujących pięć dziedzin:

  • Nauki humanistyczne
  • Nauki ścisłe
  • Nauki społeczne
  • Nauki o życiu
  • Nauki techniczne

Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły.

*

Wszystkie potrzebne informacje, formularz zgłoszeniowy i regulamin: tutaj.