Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej

W Zakładzie Inżynierii i Aparatury Chemicznej prowadzone są badania dotyczące reologii roztworów cieczy, surfaktantów, emulsji, reologii powierzchni międzyfazowej, operacji mieszania (napowietrzanie, wytwarzanie emulsji, zawiesin, itp.), procesów wymiany ciepła, bezpieczeństwa procesowego oraz modelowania i projektowania operacji jednostkowych w inżynierii chemicznej.