Warsztaty Klubu Użytkowników ChemCAD

W dniach od 1 do 12 lutego 2016 roku odbyły się na naszym Wydziale Warsztaty Klubu Użytkowników ChemCAD prowadzone przez specjalistę z firmy Nor Par a.s. Stefana Mikulskiego, przedstawiciela Chemstations. Zaproszeni zostali goście z przemysłu z Polski oraz z zagranicy (Czechy, Szwecja, Dania, Norwegia). W jego ramach odbyło się także całodniowe spotkanie warsztatowe ze studentami naszego Wydziału. W drugim tygodniu warsztatów zaproszono gości z różnych uczelni z Polski m.in.: Politechnika Łódzka, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza.

W ramach warsztatów przedstawiano oraz dyskutowano szereg zagadnień związanych z projektowaniem chemicznej aparatury przemysłowej. Prezentowana tematyka dotyczyła szczegółowego projektowania chłodnic powietrznych, wymienników płaszczowo rurowych, wymienników typu rura w rurze, rozdzielaczy zbiornikowych, reaktorów chemicznych, projektowania rurociągów oraz układów hydraulicznych itp. Profesor Oleg Pajalic (Perstorp AB, Szwecja) przedstawił zagadnienia projektowe dotyczące energooszczędnych, rektyfikacyjnych kolumn dzielonych Petlyuka. Dr inż. Maciej Staszak (PP, WTCh) przedstawił projektowanie regulatorów PID z wykorzystaniem modułu dynamiki procesowej oraz podejścia EO (Equation Oriented) z pełnym uwzględnieniem hydrauliki procesu.

Nasi studenci, którzy uczestniczyli w warsztatach (kolejność alfabetyczna):

Adam Andrzejewski IChiP, Alicja Dylańska IChiP 2st, Sebastian Frankiewicz IChiP, Aleksandra Golczak IChiP, Patryk Goździk IChiP 2st, Walentyna Jakubik IChiP, Łukasz Krukowski IChiP 2st, Adrianna Kuczora IChiP, Krzysztof Kulig IChiP 2st, Klaudia Majocha IChiP, Martyna Matysiak IChiP, Igor Ośkiewicz IChiP, Monika Pielak IChiP, Filip Pohl IChiP 2st, Daria Przybyła IChiP, Mateusz Szeliga IChiP 2st, Rafał Tomczak TCh 2st, Daria Tomczyk IChiP, Mateusz Wiśniewski TCh 2st, Anna Zając TCh IBM.

Dla studentów przygotowano odpowiednie zaświadczenia odbycia kursu Chemstations.

Szczególne podziękowania należą się doktorantowi mgr inż. Jakubowi Dzierli za pomoc merytoryczną oraz techniczną w trakcie prowadzenia warsztatów.

 

Dr inż. Maciej Staszak