Przewód doktorski na Wydziale Technologii Chemicznej