2015-09-22: Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016