Podsumowania studenckich ankiet dydaktycznych

Wydziałowy Zespół d.s. Zapewnienia Jakości Kształcenia dokonuje bieżącej analizy studenckich ankiet dydaktycznych, tj. ankiety absolwentów pierwszego i drugiego stopnia studiów oraz ankiety elektronicznej studentów kończących dany semestr studiów. Poniżej w załącznikach znajdują się wyniki ostatnich ankiet.