Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Ernesta Pujszo

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Ernesta Pujszo
na temat: „Analiza niskorozdzielczych widm mas związków metaloorganicznych metodami chemometrycznymi”

odbyła się w dniu 1 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz.10:00
w sali 101, I piętro Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,
ul. Berdychowo 4 w Poznaniu.

Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii.