Medal Andrzeja Waksmundzkiego dla profesora Adama Voelkela

Profesor Adam Voelkel został wyróżniony Medalem im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego za wybitne osiągnięcia w chromatografii i technikach pokrewnych oraz ich popularyzacji (22.10.2015)

Medal im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego – honorowe odznaczenie nadawane od roku 2001 za osiągnięcia z zakresu chromatografii i technik pokrewnych, przyznawane corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chromatografii przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) na podstawie nominacji Komisji Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych KChA PAN.

Prof. Andrzej Waksmundzki był wybitnym fizykochemikiem, profesorem UMCS w Lublinie. Założycielem słynnej Szkoły Chromatograficznej, przez co nazywany jest ojcem polskiej chromatografii. To profesor profesorów. Słowem MISTRZ.