Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w zakresie technologii chemicznej w Politechnice Poznańskiej, Wydział Technologii Chemicznej

DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII CHEMICZNEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
PROFESORA ZWYCZAJNEGO
(mianowanie na czas nieokreślony)

w dyscyplinie: TECHNOLOGIA CHEMICZNA
w specjalności: TECHNOLOGIA CHEMICZNA ORGANICZNA

W ZAKŁADZIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
INSTYTUTU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

Poznań, 9 października 2015 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 23 października 2015 r.

Załączniki: