Recenzenci prac magisterskich - rok akademicki 2014/2015

W pliku zawarte są nazwiska recenzentów do obron październikowych. Studenci proszeni są o dostarczenie egzemplarza pracy do recenzenta. Nazwiska przewodniczących pojawią się razem z terminem obrony.

Terminy obron są cały czas ustalane przez dziekana Musielaka.

Załączniki: