Konkurs na stanowisko profesora n adzwyczajnego w zakresie inżynierii procesowej w Zakładzie Inżynierii Procesowej Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej