Terminarz posiedzeń Rady Wydzialu Technologii Chemicznej PP w 2015r.