Synthetic Metals - podziękowania dla dr inż. K. Fic